Skip to main content

Thema's

De activiteiten van de Perspecto Academie vallen onder verschillende thema’s. Deze thema’s maken het makkelijker om gericht naar passende activiteiten te zoeken. Een overzicht van waar een thema over gaat is te vinden per item. In de kalender is het gehele aanbod ook terug te vinden.

Startende leerkrachten

Om als startende leerkrachten zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, bieden we op elke school goede opvang en ondersteuning.

Personeelsvereniging

Hier vindt je het laatste nieuws en aanbod van onze personeelsvereniging.

Het jonge kind

Binnen dit thema richten we ons wat er nodig is om de ontwikkeling van het jonge kind optimaal te stimuleren.

Nieuwe technologie

Het is belangrijk dat onze kinderen goed leren communiceren, mediawijs zijn en kunnen omgaan met ict en technologie om goed te kunnen functioneren in de maatschappij.

Wij leren jou leren

De kinderen die ons zijn toevertrouwd zijn klaar voor het Voortgezet Onderwijs wanneer ze onze scholen verlaten. Dat betekent dat ze eigenaarschap hebben op hun eigen ontwikkeling.

Uitdagend en Passend Onderwijs

Met ons onderwijsaanbod en de manier waarop we met de kinderen omgaan versterken we hun vermogen om zelfvertrouwen, eigenwaarde en zelfbewustzijn te ontwikkelen.

Vitaal vakmanschap

Onze medewerkers zijn professionals die, zelfstandig en samen met collega's, hun vak verstaan. Ieder op een manier die bij hem past. Het is belangrijk dat we hen een omgeving bieden om duurzaam en vitaal van betekenis te zijn.

Uitdaging, inspiratie en waardering

Onderwijs is mensenwerk, onze medewerkers zijn onze belangrijkste bron. Onze scholen zijn voor hen een veilige werkplek waar ze werkplezier beleven. We dagen hen uit om het beste uit zichzelf te halen. We inspireren elkaar om onze ambities te realiseren, te doen wat nodig is.

Uitleenkisten ICT (Perspecto)

Speciaal voor Perspectoscholen! Leen een ICT kist voor de onderbouw!

NT2

Met het aanbod uit  het thema NT2 kun je je je onderwijs beter inrichten voor anderstalige leerlingen.

Medezeggenschap

Een onderwijsorganisatie wordt gedragen door het samenspel en samenwerken van bestuurders, schoolleiders, werknemers en ouders. Binnen dit samenspel wordt aandacht gevraagd voor het gezamenlijke belang van goede medezeggenschap.

Online leren

Binnen de Perspecto academie willen we online leren meer mogelijk maken. We onderzoeken hiervoor de mogelijkheden. Binnen dit thema kun je op zoek naar al ons online aanbod.