Skip to main content

Perspecto Academie

Welkom op de website van de Perspecto Academie.

Wat fijn dat je een kijkje neemt op onze website!
Perspecto werkt met en voor mensen. We willen kwalitatief sterk onderwijs bieden zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, dat vraagt om een continue ontwikkeling van medewerkers. 
De Perspecto Academie voorziet in de behoefte tot kennisdeling en samen leren wat bijdraagt in een continue ontwikkeling. In dit platform komen ‘studeren, leren en innoveren’ samen als vliegwiel voor de professionalisering en als voorwaardelijke basis voor het primaire proces.
Op deze website is informatie te vinden over het aanbod in de komende periode en kun aanmelden voor de verschillende leernetwerken en bijeenkomsten. 
Heb je zelf nog andere ideeën of goede tips, vermeld deze dan onder ‘suggesties’. 
Samen op weg om elke dag een beetje beter te worden!!

Mogelijk kunnen er in de organisatievorm en/of locatie zaken veranderen onder invloed van de dan geldende RIVM richtlijnen in verband met het corona virus.

Binnenkort ook in de Perspectoacademie:
Nieuwe datum voor de bijeenkomst Onderbouwd volgt nog.
Ook volgt er binnenkort informatie over de mogelijkheid tot online professionalisering en een inspiratiedag rekenen.

Komende activiteiten

Werken met de G Suite omgeving bijeenkomst 2

maandag 14 december 2020

Hoe integreer ik de mogelijkheden van G-suite for Education in de dagelijkse praktijk?

Aanmelden bij de eerste bijeenkomst!

Werken met de G Suite omgeving bijeenkomst 3

maandag 11 januari 2021

Hoe integreer ik de mogelijkheden van G-suite for Education in de dagelijkse praktijk?

Aanmelden bij de eerste bijeenkomst.

Aanbod Woorden in prenten 2

maandag 11 januari 2021

Aanmelden bij bijeenkomst 1.

21 ste eeuw leren

woensdag 13 januari 2021

Tijdens deze scholing nemen wij u mee naar het onderwijs van de nabije toekomst. Gaan we in gesprek of het onderwijs de maatschappelijke ontwikkelingen goed volgt en of het aansluit bij de leerlingen van nu.

Kijk je Rijk, De Oostvogel

vrijdag 15 januari 2021

Startende leerkrachten, leernetwerkbijeenkomst 2

donderdag 21 januari 2021

Het Jonge kind, netwerkbijeenkomst 2

woensdag 3 februari 2021

Onderdeel van leernetwerk het Jonge kind.
Je kunt je aanmelden bij het leernetwerk voor alle bijeenkomsten.

Kijk je Rijk, De Irisschool

donderdag 4 februari 2021

Kijk je Rijk, 't Geuzennest

maandag 8 februari 2021

Samenwerken aan de website

dinsdag 9 februari 2021

Ondersteuning bij het onderhouden van de schoolwebsite.

BHV praktijktraining Ingheloseberghe

woensdag 24 februari 2021

LET OP! Om deel te kunnen nemen aan de praktijkbijeenkomst moet een cursist kunnen aantonen dat hij de e-learning heeft afgerond door middel van het aantonen van zijn theoriecertificaat.

Masterclass Bewegend leren

woensdag 24 februari 2021

Kijk je Rijk, 't Geuzennest

maandag 1 maart 2021

Aanbod Woorden in prenten 3

maandag 1 maart 2021

Aanmelden bij bijeenkomst 1

Pedagogisch Tact 2

woensdag 3 maart 2021

Aanmelden bij de bijeenkomst Pedagogisch tact van 18-11-2020

Klik hier voor de volledige kalender